AM200 Ethereum Miner 230MH / s Zcash Miner 1500H / s Cần cho tất cả các GPU Coin

5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá của khách hàng
(1 đánh giá của khách hàng)

Tính năng sản phẩm
GEASSMINER AM200
Thuật toán: Ethereum / Zcash / X11 / X13 / X14 / x15 / Quark / qubit
Hash Rate: Đối với Ethereum 230MH / s (± 10%) Đối với Zcash 1500H / s
Nguồn điện: Đối với Ethereum 1350watt Đối Zcash 900watt (bao gồm )
Giao diện: Ethernet
hoạt động Nhiệt độ: 0 ℃ -40

SKU: AM200